Waga produktu: 10 kg
Realizacja zamówienia: 7 dni
Producent: Domalux
 

Przeznaczenie

Lakier CAPON bezbarwny przeznaczony jest do gruntowania drewna litego lub płyt meblowych oklejonych naturalnymi okleinami, zwłaszcza z jasnych gatunków drewna. Stosowany jest w celu ochrony drewna przed ściemnieniem pod wpływem działania nawierzchniowych lakierów chemoutwardzalnych. Lakier ten stosowany jest przede wszystkim przy malowaniu podłoży drewnianych przez rzemieślników i malarzy nieprofesjonalnych.

Dane techniczne:

Norma ZN-PCW-1093:2000

Wskazówki BHP i PPOŻ Wyrób zawiera szkodliwe, łatwopalne substancje lotne. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia należy intensywnie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Szczegółowe informacje BHP i PPOŻ zamieszczone są w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Dane techniczne Lakier CAPON jest wyrobem nitrocelulozowym. Charakteryzuje się szybkimi czasami schnięcia, dużą twardością i dobrą przyczepnością powłoki do drewna. Bardzo dobrze zabezpiecza drewno przed ściemnieniem i zmianami powodowanymi przez kwaśne katalizatory utwardzania wyrobów chemoutwardzalnych. Jest to szczególnie ważne przy malowaniu drewna dębowego i bukowego, z których najczęściej wykonane są mozaiki podłogowe. Tworząc cienką powłokę lakierową na drewnie, zapobiega wsiąkaniu lakierów nawierzchniowych w głąb drewna, przez co jest możliwe uzyskanie wymalowania z zamkniętymi porami drewna przy mniejszym nałożeniu droższego lakieru nawierzchniowego. Podstawowe właściwości: czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm - 50-120 [s]; gęstość, najwyżej - 0,95 [g/cm ]; zawartość substancji lotnych, najwyżej - 92 [%]; czas schnięcia w 20°C, (1 stopień), najwyżej - 20 [min], (3 stopień), najwyżej - 3 [h]; okres magazynowania 24 [m]

Wydajność Około 10 m2 z 1 litra przy jednokrotnym nanoszeniu.

Atesty Lakier posiada Atest Higieniczny nr HK/B/0786/03/99 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Metoda malowania Lakier nanosi się pędzlem lub natryskiem pneumatycznym. Powłoka wysycha w temperaturze otoczenia.

Sposób stosowania

Powierzchnie drewniane przed malowaniem należy dokładnie wyszlifować i odpylić. Miejsca przebić klejowych lub miejsca zabrudzone należy dobrze wyczyścić, np. przez zmycie rozpuszczalnikiem. Zasadniczo lakier ten nie wymaga rozcieńczenia, gdy nakładany jest przy użyciu pędzla. Przy malowaniu metodą natrysku pneumatycznego oraz do mycia narzędzi stosować należy rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania NITROL produkcji Polifarb Cieszyn - Wrocław SA. Lepkość robocza przy natrysku pneumatycznym powinna wynosić 22-25 s. Lakier ten należy nakładać w jednej warstwie. Wydajność zależy od gatunku drewna oraz stopnia wyszlifowania powierzchni. Lakier wysycha około 3 godziny i po tym czasie można przystąpić do malowania lakierem nawierzchniowym typu chemoutwardzalnego. Powłoka lakieru CAPON w zasadzie nie wymaga szlifowania lecz co najwyżej delikatnego wyrównania drobnoziarnistym papierem ściernym nr 240 lub 280 powstałych włókien drewna.