Wczytuję dane...
Waga produktu: 0.00 kg
Realizacja zamówienia: 3 dni
Producent: Domalux
 

Przeznaczenie

Lakier przeznaczony jest do malowania, podłóg w pomieszczeniach o dużym obciążeniu eksploatacyjnym. Lakier DOMALUX SUPER charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie, wysokim połyskiem, bardzo dużą twardością oraz szybkim schnięciem.

Dane techniczne:

Norma ZN-PCW-2090:2003

Wskazówki BHP i PPOŻ Wyrób łatwopalny, zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Dane techniczne Lakier poliuretanowy DOMALUX SUPER stanowi roztwór żywicy poliuretanowej w rozpuszczalnikach organicznych. Powłoka lakieru jest gładka,równa, prześwitująca o wysokim połysku. Podstawowe właściwości: czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, w20°C [s] 16-23; gęstość w 20°C, najwyżej [g/cm ] 1,05, czas schnięcia powłoki w 20°C, 65% wilgotności, (3 stopień), najwyżej 4 [h]

Wydajność 14m2 z 1 litra przy jednokrotnym nanoszeniu

Atesty Lakier posiada Atest Higieniczny nr HK/B/1483/01/99 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Aprobatę Techniczną nr AT-15-4266/2000 Instytutu Techniki Budowlanej.

Metoda malowania Najkorzystniej stosować płaski szeroki pędzel o miękkim. długim włosiu. Można też nanosić za pomocą wałków malarskich z krótkim włosiem.

Instrukcja bezpiecznego postępowania

Zapoznać się i stosować zgodnie z informacjami podanymi na opakowaniu.

Nie stosować metod natrysku. Prace malarskie powinni prowadzić wyłącznie profesjonalni wykonawcy.

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczami par rozpuszczalników organicznych. Zalecane środki ochrony osobistej: maska 3M 6000, pochłaniacz A1 6051 lub A2 6055.

Po zakończeniu prac malarskich przed użytkowaniem pomieszczenia powinny być wietrzone do zaniku specyficznego zapachu. W tym czasie nie powinny tam przebywać kobiety ciężarne, alergicy, osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych, w podeszłym wieku.

Sposób stosowania

Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być dokładnie wyszlifowane, suche, wolne od pyłu, tłuszczu, wosku i silikonu. Stare powłoki lakierowane należy wycyklinować i usunąć pył z powierzchni. Należy zwrócić szczególną uwagę na usunięcie pyłu szlifierskiego nie tylko z podłogi, lecz także ze ścian i kaloryferów. W trakcie prowadzenia prac malarskich temperatura powietrza powinna wynosić od 15° C do 25° C, a względna wilgotność powietrza od 40% do 75%. Lakier DOMALUX SUPER przed użyciem należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu. Lakier należy nanosić bezpośrednio na drewno. W celu lepszego związania lakieru z drewnem zaleca się zagruntowanie podłoża rozcieńczonym lakierem DOMALUX SUPER wnastępujących proporcjach: na 5 części lakieru 1 część rozcieńczalnika do lakieru DOMALUX SUPER produkcji Polifarb Cieszyn - Wrocław SA. Zastosowanie do gruntowania rozcieńczonego lakieru zwiększa trwałość eksploatacyjną uzyskanej powłoki lakierowej. Rozcieńczony lakier należy przygotować bezpośrednio przed użyciem w ilości niezbędnej do zagruntowania malowanego podłoża, gdyż lakier po rozcieńczeniu nie może być przechowany przez dłuższy okres w celu dalszego użycia. Lakier DOMALUX SUPER można nanosić na powierzchnie zagruntowane lakierem podkładowym CAPON zapobiegającym ciemnieniu drewna produkcji Polifarb Cieszyn - Wrocław SA. Po zagruntowaniu podłoża rozcieńczonym lakierem DOMALUX SUPER następną warstwę lakieru można nanosić po 4 godzinach. Kolejne warstwy nanosić w odstępach od 6-12 godzin. Przedostatnią warstwę lakieru zaleca się przeszlifować papierem ściernym nr 180-240 i dokładnie odpylić. W przypadku przerw w nanoszeniu kolejnych warstw dłuższych niż 24 godziny należy całą powierzchnię przeszlifować papierem ściernym nr 150-180 i dokładnie odpylić. Do malowania pasów i pól w obiektach sportowych używać emalii Akrylux z marki Dekoral kolorowanej w systemie "Color System". Emalię Akrylux należy nanosić na przedostatnią warstwę po uprzednim przeszlifowaniu papierem 180-240. Po 24h należy nanosić ostatnią warstwę lakieru po uprzednim przeszlifowaniem papierem 180-240 powierzchni pomalowanej emalią Akrylux i dokładnym odpyleniu podłoża.

Polecamy