Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego firmy Albinex

Sklep Internetowy działający pod adresem www.parkietymarzen.com.pl prowadzona przez firme Albinex Warszawa ul.Zwoleńska 5B potwierdzoną Wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr.Regon 011978243 NIP 113-00-14-076

tel/fax 22 615 29 60

tel.kom.501 100 244

tel.kom.502 223 316

e-mail ; albinex@parkietymarzen.pl

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet i w siedzibie firmy Warszawa ul.Zwoleńska 5B

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia lub złożyć je za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest podanieprawidłowych danych kontaktowych .

4. Czas realizacji zamówienia z dostawą na wskazane przez klienta miejsce w Polsce wynosi 2 - 7 dni roboczych w przypadku dostępności zamawianych artykułów lub inny wcześniej określony i zaakceptowany przez klienta okres oczekiwania na dostawę od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty przelewem na podane konto firmowe. Istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia na wniosek klienta od momentu wpływu należności ( tzw magazynowanie ).

5. Zamówienia złożone w piątek po godz.14.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego

6. Zamówienie nieopłacone w ciągu 10 dni roboczych zostaje anulowane.

7.Brak mozliwości potwierdzenia zamówienia moze spowodować zaniechanie jego realizacji.

8.Zamówienia nietypowe lub o dużej wartości mogą wymagać częściowej lub całości przedplaty

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie cła, podatki w tym podatek VAT Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian

12. Udzielane rabaty indywidualnie nie są łączone z promocjami ogólnymi. Klient może wybrać korzystniejszą dla niego opcje. 13. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich, gdzie koszt uzależniony jest od gabarytów i ciężaru przesyłki a ten, podany przez panel sklepu jest orientacyjny i korygowany po jego przetworzeniu lub pokrywany przez sklep w części lub całości.

13. W momencie zarejestrowania wpłaty za zamówienie od Kupującego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest zamawiany towar. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami). 13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Wystawiona i wysłana faktura VAT lub paragon zgodnie z życzeniem klienta i dostarczany jestw formie elektronicznej,wraz z przesyłką ,pocztą lub odbierane w siedzibie firmy.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym są gromadzone, chronione i przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do działań marketingowych. Każdy klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu.

16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania ( został dostarczony jako nieużywany ), jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony ( nie dotyczy procedury reklamacyjnej ). Zwrotowi nie podlegają towary wyprodukowane specjalnie na zamówienie klienta o właściwościach określonych przez niego. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną na niego fakturą ( dowodem zakupu ). Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Koszty przesyłki zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego w całości, stanowiąc bezpośredni koszt przedsiębiorcy nie będący składnikiem ceny.

17. Reklamacje. W przypadku uszkodzeń przesyłki należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera ( kurier posiada odpowiednie druki ). Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego jak i jego ponownym dostarczeniem sklep pokrywa w całości. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

18. Zakupione towary podlegają wymianie jeśli po rozpakowaniu nieuszkodzonych paczek zaobserwowano wady. Należy zgłosić ten fakt pisemnie ( najlepiej poprzez e-mail ) z dołączonymi zdjęciami, opisem usterek. W takich sytuacjach wymiana następuje w ciągu 14 dni roboczych. Koszty transportu związane z taką wymianą również pokrywane są przez Sprzedającego w obie strony. Jeżeli koszt transportu przekracza wartość wady, klient może otrzymać z tego tytułu obniżenie ceny. Podłoga po zamontowaniu nie podlega wymianie ani reklamacjom. Uszkodzenia mechaniczne czy też działania czynników zewnętrznych ( atmosferycznych ) wpływających na zmiany liniowości drewna w tym materiałów podłogowych w trakcie użytkowania nie mają podstaw do wszczynania reklamacji.

19. Reklamacjom ani wymianie nie podlegają towary sprzedawane jako wadliwe, o którym to fakcie Kupujący został poinformowany przed zakupem ( zawarciem umowy ).

20. Regulamin może ulec zmianie w przyszłości np w związku ze zmianami przepisów prawnych.

21.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.