Wczytuję dane...
Waga produktu: 10 kg
Realizacja zamówienia: 5 dni
Producent: Wakol

WAKOL D 3073 Gruntówka dyspersyjna, jest produktem gotowym do użycia do gruntowania:

◦ jastrychów cementowych, z siarczanu wapnia (anhydrytowych), z asfaltu lanego

◦ jastrychów magnezjowych z wyłączeniem jastrychów z mineralnymi wypełniaczami

◦ gruntownie umytych płytek, lastryko

◦ desek drewnianych, płyt wiórowych, płyt gipsowo-kartonowych do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Sposób nanoszenia i zużycie Do nanoszenia gruntówki WAKOL D 3073 zalecany jest wałek WAKOL do gruntowania, wałek welurowy z krótkim włosem lub wałek piankowy, zużycie ok. 150 g/m²jest ono uzależnione jest od struktury i chłonności podłoża. Podłoże Podłoże musi być równe, trwale suche, mocne, bez zarysowań, zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Należy usunąć mechanicznie wszystkie luźne warstwy, jak i pozostałości starych wykładzin, klejów, środków konserwujących itp. Jastrychy z siarczanu wapnia przygotować mechanicznie zgodnie z zaleceniami producenta względnie według obowiązujących norm i zaleceń z kart informacji technicznych. Następnie podłoże należy dokładnie odkurzyć. Przed użyciem gruntówkę należy dokładnie wymieszać. WAKOL D 3073 Gruntówkę dyspersyjną nanosimy unikając tworzenia się kałuż. Kolejny etap prac, nakładanie masy szpachlowej lub klejenie drewna, można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntówki, należy przestrzegać zalecanego czasu schnięcia. Czas schnięcia: ◦ na jastrychach cementowych i pozostałych nie wrażliwych na wilgoć, mineralnych podłożach po optycznym wyschnięciu. ◦ na podłożach niechłonnych jak WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa (do maks. 3 mm grubości warstwy masy), lastryko lub płytki czas schnięcia min. 60 min. ◦ od 3 mm grubości warstwy masy czas schnięcia min. 2 godziny. ◦ na jastrychach z siarczanu wapnia (anhydrytowe), deski drewniane, płyty wiórowe, płyty gipsowo-kartonowe i pozostałe podłoża wrażliwe na wilgoć czas schnięcia min. 24 godziny Ważne wskazówki Nie należy pracować w temperaturze poniżej +15°C. Gruntówkę dyspersyjną WAKOL D 3073 magazynowaną w chłodnym miejscu należy odpowiednio wcześnie przenieść do ciepłego pomieszczenia. Wszystkie podane wielkości bazują na temperaturze otoczenia ok. 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza. Gruntówkę dyspersyjną WAKOL D 3073 nie stosować na jastrychach magnezjowych z dodatkami organicznymi (jastrychy skałodrzewne). Na zagruntowanych jastrychach, spełniających normy można układać bezpośrednio posadzki drewniane stosując 2-składnikowe poliuretanowe kleje Wakol i dyspersyjne kleje Wakol. Przy bezpośrednim klejeniu podłoże musi być chłonne. Bezpośrednie klejenie parkietu na gładkich (niechłonnych) podłożach (np. płytki) zagruntowanych gruntówką dyspersyjną WAKOL D 3073 nie jest możliwe. W razie wątpliwości należy kontaktować się z działem technicznym.